Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022 16.03.2022 Kl 19:00 – 21:00


Kjære medlemmer, det er tid for årsmøte. Det blir fysisk årsmøte og vi kommer tilbake med lokasjon.

Eventuelle innkomne forslag må være i styret i hende innen 3 mars 2022. En fullstendig saksliste med dokumenter itl årsmøtet vil bli lagt ut og være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Iht lov for Lørenskog Karate Klubb: For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært
medlem av Lørenskog Karate Klubb i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Lørenskog Karate Klubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle Lørenskog Karate Klubbs regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta Lørenskog Karate Klubbs budsjett.
  9. Behandle Lørenskog Karate Klubbs organisasjonsplan.
  10. Valg