Fotosamtykke

Fotografering og publisering av bilder

Vi lever i en visuelt preget tid der fotografering og publisering av bilder ikke bare er utbredt, men er blitt den kanskje vanligste uttrykks- og kommunikasjonsformen.

I Lørenskog karate klubb har vi ett høyt aktivitets nivå. Det gjelder egne arrangementer og reiser i forbindelse med konkurranser og treningsleire. Vi synes det er viktig å synliggjøre slik aktivitet i sosiale medier.  Mange utøvere (barn som voksne) føler også stolthet og glede ved denne oppmerksomheten, noe som er bra for motivasjon og er med på å styrke klubbmiljøet.

På den andre siden er det viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Vi har derfor laget disse retningslinjene basert på NIF regler.

Retningslinjer
Fotografering under klubbtreninger skal først godkjennes av instuktør og utøver. Er utøveren under 15 år skal samtykke hentes også fra foresatte.

Under åpne arrangementer med publikum kan det fotograferes gruppebilder og bilder av utøvere før, under og etter konkurransen.
Det gies hjemmel for dette i åndsverksloven, der avbildning er av offentlig  og allmenn interesse. 

Det skal dog ikke fotograferes eller publiseres bilder, dersom bildene viser personer i en nedverdigende situasjon eller avslører sterkt private forhold om personen eller på annen måte er belastende.

Dersom noen utøvere eller foreldre av utøvere eksplisitt skulle kommunisere til oss at de ikke vil at bilder av dem eller barna skal publiseres, så skal dette naturligvis respekteres uavhengig av loven.

Lovverket
Retningslinjene for fotografering og publisering av bilder finnes i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Samtykke
Samtykke registeres under innmeldings skjema på spond. Eller registering i skjema her

Vi samtykker herved at Lørenskog Karate Klubb kan ta bilder av meg/vårt barn og publisere på klubbens internettsider og sosiale medier, med bakgrunn i de retningslinjer som foreligger.