Bekymret?

Lørenskog Karate klubb ønsker å være et idrettslag hvor det er trygt å trene og trygt og si ifra og be om hjelp dersom du opplever noe som er vanskelig. Derfor har vi samlet litt informasjon om hvordan du som medlem og utøver kan si ifra på en trygg måte. Vi vil oppfordre deg til å ta kontakt direkte med oss, men du kan også velge å si ifra til Kampsportforbundet eller til Norges Idrettsforbund (NIF).

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

• Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
• Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med (Styreleder Jon Osvald: 90646618, nestleder Kristin Häikiö 47400706)
• Sende en e-post til leder av idrettslaget: styret@lorenskogkarate.no

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med vår idrettskrets
(Akershus Idrettskrets) på epst: viken@idrettsforbundet.no for råd og hjelp.


Kampsportforbundet kan også varsles via meldeskjema på denne nettsiden:
https://kampsport.no/organisasjon/varsling-og-personvern/varsling/

Dersom du ønsker mer informasjon om seksuell trakassering og overgrep kan du følge denne lenken:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er styret i Lørenskog Karate Klubb sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.


Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.


Med vennlig hilsen
Styret i Lørenskog Karate Klubb

http://www.lorenskogkarate.no/wp-content/uploads/2020/09/Varslingsplakat-oppdatert.NKF_.pdf

http://www.lorenskogkarate.no/wp-content/uploads/2020/09/Retningslinjer-mot_seksuell-trakassering_web-NIF.pdf

http://www.lorenskogkarate.no/wp-content/uploads/2020/09/instruks-for-varsling2305843009216169073.pdf