Første trening etter sommerferien er på Benterud 22/8 2017.

Følg med på nettsiden for mer info.