Vil du starte med karate?

 Vil du eller dere starte med karate?

Nybegynnerkurs som starter høsten 2017.

Vi har kurs hvor barn og foreldre kan starte og trene samtidig.

For nærmere informasjon kontakt oss på kontakt@lørenskogkarate.no eller mobil 46405607.

Første nybegynnerkurs etter sommerferien er 22/8 kl 1730 på Benterud skole.

Vel møtt!