Retningslinjer vedrørende Corona virus

Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle som har vært i områder med vedvarende corona-smitte om å holde seg i 14 dagers hjemmekarantene etter hjemkomst, uavhengig av symptomer.

Styret har besluttet at vi som klubb skal følge disse rådene.

Rådene oppdateres fortløpende på nettsiden under.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/meldinger/oppdaterte-anbefalinger-om-karantene/?fbclid=IwAR1qs_ApnvnTVW4LT7i-fp-EeXKR8yzNwfLKnnQXL8EH4ITfpjbB26gFbl8