Innkalling til årsmøte

Til: Alle medlemmer i Lørenskog Karate klubb 

Innkalling til årsmøte 2020 i Lørenskog Karate Klubb

Tid: Mandag 23. mars 2020 kl 19.00-21:00

Sted: Lørenskog Videregående

Innkalling årsmøte 2020

Årsmøtet er Lørenskog Karate Klubbs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret i Lørenskog Karate Klubb kaller med dette inn til årsmøte 2020. Alle klubbens medlemmer kan møte på årsmøtet, med forslags- og talerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.