Innkalling til årsmøte 2018 i Lørenskog Karate Klubb

Tid: Mandag 26. februar 2018 kl 19.00-21:30. Sted: Blir opplyst senere

Årsmøtet er Lørenskog Karate Klubbs høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret i Lørenskog Karate Klubb kaller med dette inn til årsmøte 2018. Alle klubbens medlemmer kan møte på årsmøtet, med forslags- og talerett. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Se mer informasjon her: Velkommen til årsmøte