Årsmøtet – utsatt

Osu!

NIF har endret kravet om at idrettslag skal avholde årsmøte for 31. Mars på grunn av Corona viruset. Ny frist er satt til 15 juni foreløpig.

Årsmøtet i Lørenskog Karate Klubb blir derfor utsatt. Vi kommer tilbake med ny informasjon når vi vet mer. De innspill vi har mottatt vil selvsagt bli tatt med videre.

Styret Lørenskog Karate Klubb